Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Aksjonærregisteroppgaven


I aksjonærregisteroppgaven innrapporterer du hendelser og bevegelser knyttet til aksjene i selskapet i løpet av et år. Oppgaven sendes inn årlig og inneholder informasjon om aksjekapitalen i selskapet, hvilke personer som eier aksjer i selskapet og hvor mye hver person eier.

Aksjonærregisteroppgaven benyttes til å:

  • forhåndsutfylle selvangivelser og gi Skatteetaten en oversikt over skatteplikten blant aksjonærene
  • holde aksjonærregisteret oppdatert med endringene i blant annet aksjekapital, utbytte, aksjonærer og antall aksjer
Du leverer aksjonærregisteroppgaven elektronisk i Altinn.

Hvem må levere den?

Alle norske aksjeselskap må levere aksjonærregisteroppgaven innen 31.januar for året som var. Det vil si at for året 2020 så må oppgaven leveres innen 31.01.2021. Dette inkluder også AS som ble stiftet eller avviklet i løpet av året.

Alle selskap som ble stiftet før 2020 får en forhåndsutfylt melding i innboksen i Altinn. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på fjorårets oppgave. Hvis selskapet ble stiftet i 2020 eller selskapet ikke tidligere har sendt inn en aksjonærregisteroppgave vil det ikke opprettes noen forhåndsutfylt oppgave.

Det er viktig å levere aksjonærregisteroppgaven i god tid før fristen!

Hvis du ikke leverer innen fristen vil du risikere å måtte betale tvangsmulkt for hver dag du ikke leverer. Dette blir raskt veldig kostbart. Sen levering vil også påvirke aksjonærene siden de ikke vil få et ferdig utfylt skattepliktig beløp i sin private skattemelding.

Utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Alle selskap som ble stiftet før 2020 får en forhåndsutfylt melding i innboksen i Altinn. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på den utgående beholdningen for fjoråret. Hvis selskapet ble stiftet i 2020 eller selskapet ikke tidligere har sendt inn en aksjonærregisteroppgave vil det ikke opprettes noen forhåndsutfylt oppgave.

Skatteetaten har en artikkel på hvordan man fyller ut aksjonærregisteroppgaven her.

Oppgaven bør fylles ut på riktig måte og ikke inneholde feil opplysninger. Rapporterer du inn feil tall kan det føre til at aksjonærene ikke får riktig beskatning og tilleggsskatt. Det anbefales at du får hjelp av regnskapsfører til å fylle ut oppgaven for å unngå feilrapportering - spesielt hvis det er gjort større eller kompliserte endringer fra fjorårets oppgave.

Selskap stiftet i løpet av året du skal levere for (stiftet i 2020)

Hvis du stiftet selskapet ditt i løpet av året du skal levere for og derfor ikke har levert aksjonærregisteroppgaven for selskapet tidligere, vil du ikke få en forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave i Altinn. Derfor må du selv opprette oppgaven i Altinn.

  1. Logg inn i Altinn
  2. Klikk på “Alle skjema” øverst
  3. Søk opp “Aksjonærregisteroppgaven”

  1. Klikk på “Aksjonærregisteroppgaven og velg “Start tjeneste”
  2. Gjennomgå alle sider i oppgaven og fyll ut.
  3. Når du er ferdig med å fylle ut aksjonærregisteroppgaven klikk på “Kontroller skjema” > “Videre til signering” > Signer og send inn

Nå er oppgaven levert til Skatteetaten!

Spørsmål?

Snakk med din regnskapsfører om du trenger hjelp til aksjonærregisteroppgaven. Du kan også ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål.