Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Bank

Avvik i bankavstemmingen


Hva gjør du hvis du ikke får bankavstemmingen til å gå opp? Det kan det være ulike årsaker til og denne hjelpeartikkelen går gjennom hvordan du finner og retter opp i avvik i bankavstemmingen.

Avvik i inngående balanse

Hver avstemmingsperiode har en inngående saldo øverst. Den inngående saldoen viser hvor mye penger som er på kontoen ved periodens start.

Sjekk her om inngående balanse fra kontoutskriften stemmer med inngående balanse i regnskapet.

Hvis du ikke får inngående balanse for perioden til å stemme overens med kontoutskriften bør følgende sjekkes:

 • Er alle foregående perioder avstemt riktig?
 • Er åpningsbalansen registrert riktig?
 • Mangler det kanskje en åpningsbalanse?

Finner ikke et kjøp (regning)

Hvis du ser at du har kjøpt noe i kontoutskriften som du ikke finner igjen i regnskapet må kjøpet registreres i regnskapet.

Hvis du ikke har registrert kjøpet (fakturaen eller kvitteringen) som en utgift i regnskapet må det gjøres som forklart i denne hjelpeartikkelen. Husk å så registrere betalingen på kjøpet.

Hvis du har registrert kjøpet (fakturaen eller kvitteringen) som en utgift i regnskapet, men ser den ikke i bankavstemmingen bør du sjekke om:

 • Betalingen er registrert på kjøpet
 • Betalingen er registrert, men med feil dato eller beløp

Betalingen er ikke registrert på kjøpet

Kun betalinger som er lagt inn i regnskapssystemet vises i bankavstemmingen siden avstemmingen er en kontroll av inn- og utbetalinger. Det betyr at hvis det ikke er registrert noen betalingen på kjøpet, vil ikke kjøpet vises i avstemmingen. Dette løses ved å registrere betalingen.

 1. Gå til Utgift > Regninger
 2. Finn frem kjøpet (kvitteringen eller fakturaen) som er blitt registrert i regnskapet og trykk på pennen for å vise kjøpet
 3. Bla ned på siden og trykk på “Registrer en ny betaling”
 4. Velg hvillken bankkonto pengene ble trukket fra, hvor mye og hvilken dato pengene ble trukket fra kontoen
 5. Trykk “Registrer betaling”

Betalingen har feil dato eller beløp

Hvis du ser at det ligger en betaling på kjøpet, men den har feil dato eller beløp, bør betalingen fjernes og registreres på nytt med riktig dato og beløp.

 1. Gå til Utgift > Regninger
 2. Finn frem kjøpet (kvitteringen eller fakturaen) som er blitt registrert i regnskapet og trykk på pennen for å vise kjøpet
 3. Bla ned på siden og fjern betalingen ved å trykke på søppelbøtten ved siden av den
 4. Trykk på “Registrer en ny betaling” og registrer betalingen på nytt med riktig bankkonto, beløp og dato

Finner ikke et salg

Hvis det har kommet inn penger fra en kunde på bankkontoen, men denne ikke vises i regnskapet, bør det sjekkes om innbetalingen har blitt registrert. Det kan være den enten ikke har blitt registrert i regnskapet eller den har blitt registrert med feil dato eller beløp.

Innbetalingen er ikke registrert i regnskapet

Kun betalinger som er lagt inn i regnskapssystemet vises i bankavstemmingen siden avstemmingen er en kontroll av inn- og utbetalinger. Det betyr at hvis du ikke har registrert noen innbetalingen på fakturaen (salget), vil ikke salget vises i avstemmingen. Dette løses ved å registrere innbetalingen.

 1. Gå til Salg > Faktura
 2. Finn fakturaen innbetalingen tilhører og åpne den
 3. Trykk på “Registrer en innbetaling”
 4. Velg hvilken bankkonto pengene har kommet inn på, hvor mye og hvilken dag pengene ble innbetaling
 5. Trykk på “Registrer betaling”

Innbetalingen har feil dato eller beløp

Hvis du ser at det ligger en innbetalingen inne på fakturaen, men den har feil dato eller beløp, bør innbetalingen fjernes og registreres på nytt med riktig dato og beløp.

 1. Gå til Salg > Faktura
 2. Finn fakturaen innbetalingen tilhører og åpne den
 3. Trykk på “Fjern betaling” på innbetalingen som skal fjernes
 4. Trykk på “Registrer en innbetaling” og legg inn betalingen med riktig bannkotno, beløp og dato

Avvik i utgående saldo

Hvis utgående saldo i regnskapet ikke stemmer overens med kontoutskriften bør følgende sjekkes:

 • Har alle kjøp og salg blitt registrert i regnskapet?
 • Er alle betalinger på kundefakturaer og regninger registrert med riktige beløp og datoer?

Gebyr og renter

Renter og gebyrer skal registreres i regnskapet. Dette gjøres enkelt direkte i bankavstemmingen.

Hvis det har kommet inn penger fra banken din velger du “Legg til rente”. Hvis det har blitt trukket penger av banken din velger du “Legg til gebyr”.

Koble sammen reverserte (annullerte) posteringer

Dette steget er kun relevant for bankkontoer med bankintegrasjon.

Hvis du har havnet i situasjonen hvor du har to poster på banksiden som går i null, men som ikke automatisk er sammenkoblet, viser denne hjelpeartikkelen hvordan disse kobles sammen slik at perioden kan avstemmes.

Lurer du på hvordan man avstemmer?

Se vår hjelpeartikkel som forklarer hva bankavstemming er og hvordan man gjør det her