Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Betaling av utgift med private penger (Enkeltpersonforetak)


Hvis du har et enkeltpersonforetak og du har betalt en utgift med private penger, kan du følge denne guiden på hvordan du får registrert denne betalingen.

Vi anbefaler at du har en egen bedriftskonto til ditt enkeltpersonforetak og bruker denne til inntekter og utgifter!

Registrer utgiften

Først registrerer du utgiften enten som en faktura eller en kvittering.

 1. Gå til “Innboks”
 2. Last opp fakturaen eller kvitteringen
 3. Klikk på “Ny utgift” og velg type faktura eller kvittering
 4. Fyll ut som vanlig
 5. Ikke legg til noen betaling, altså velg “Registrer betalingen senere”
 6. Klikk “Registrer”

Registrer betalingen gjort med private penger

Deretter registrerer du betalingen som et manuelt bilag.

 1. Gå til “Regnskap” > “Manuelt bilag”
 2. Legg inn en beskrivelse
 3. Velg datoen betalingen ble gjort
 4. Legg inn beløpet
 5. På debet siden, velg konto 2400:xxxxx leverandør
 6. På kredit siden, velg konto 2062 (Innskudd)
 7. Klikk “Opprett bilag”

Nå er betalingen for utgiften din registrert! Du vil se at selve utgiften under regningsoversikten fortsatt står som ubetalt. Dette løser du ved å koble sammen utgiften og betalingen i betalingsoversikten.

 1. Gå til “Utgift” > “Leverandører”
 2. Finn leverandøren det gjelder og klikk på “…” knappen > “Betalingsoversikt”
 3. Huk av ved siden av utgiften og betalingen og klikk på “Lukk poster”. Da kobles de sammen og utgiften vil stå som oppgjort/betalt.