Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Bokføre kun inngående mva


Generelt om bokføring av inngående mva

Når du registrerer en utgift for en virksomhet som er mva-registrert vil du ofte kreve mva-fradrag på utgiften. For eksempel - Du får en faktura på 1 000 kroner inklusive 25% mva - da vil programmet hjelpe deg med å bokføre en kostnad på 800 kroner, pluss inngående mva på 200 kroner.

Bokføring av kun mva

I noen sjeldne tilfeller vil du derimot kun bokføre inngående mva.

I noen andre regnskapsprogrammer kan du bokføre inngående mva direkte, f.eks. på konto Konto: 2710 (Inngående merverdiavgift, høy sats). Vi har en sperre i systemet mot det, siden vi har opplevd at denne valgmuligheten ofte førte til feil.

Istedenfor kan du løse dette som følgende:

  • Du oppretter/registrerer en utgift som vanlig
  • Du velger “Fordel utgiften over flere kontoer”, slik at du får opp feltene som gjelder kostnadskonto og mva-behandling dobbelt.
  • Så velger du hele beløpet på den første linjen, med 25% mva-fradrag
  • På den andre linjen velger du samme kostnadskonto, ingen mva-fradrag, og du skriver inn beløpet uten mva som et negativt tall.
  • Når du har bokført utgiften kan du sjekke journalen for å sikre at inngående mva ble ført riktig.

Eksempel

  • Du har fått en faktura på 1000 kroner inklusive mva, og vil kun bokføre 200 kroner i inngående mva
  • Du velger 1000 kroner som beløp på den første linjen, med 25% mva-fradrag
  • Du velger -800 kroner som beløp på den andre linjen, uten mva-fradrag
  • Journalen vil da vise at du kun har bokført 200 kroner på konto 2710 (Inngående merverdiavgift, høy sats)