Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Eiendeler og avskrivninger


Noen kjøp du gjør må avskrives over lengre tid. Denne hjelpeartikkelen går gjennom hvordan du avskriver noe i vårt regnskapssystem.

Registrer en eiendel

Før du registrerer kjøpet ditt som en eiendel og starter avskrivningen av den, må kjøpet registreres. Kjøpet kan registreres som en vanlig utgift.

Trinn 1: Registrer kjøpet

 1. Gå til “Innboks”
 2. Last opp fakturaen for kjøpet ditt og før fakturaen som vanlig. Husk at kostnadskonto som regel er en balansekonto for eiendeler som skal avskrives.
 3. Klikk “Registrer”
 4. Hvis du får spørsmål om å registrere som eiendel med én gang, klikk “Registrere eiendel”. Du kan også registrere eiendelen senere ved å gå til “Utgift” > “Eiendeler”.

Nå er fakturaen registrert, og du kan registrere kjøpet som en eiendel.

Trinn 2: Registrer eiendelen og start avskrivningen

 1. Gå til “Utgift” > “Eiendeler”
 2. Klikk på “Ny eiendel” eller “Registrer” ved siden av kjøpet du vil registrere som en eiendel.
 3. Gi eiendelen et navn, og legg inn hvor mye du betalte for den og datoen den ble kjøpt
 4. Velg balansekonto og deretter avskrivningskonto
 5. Velg startdato for avskrivningen og hvor lenge eiendelen skal avskrives
 6. Velg skatteavskrivningskategori. Vi legger inn skatteavskrivningssatsen basert på hvilken konto du velger her.
 7. Klikk på “Registrer eiendel”

Nå er eiendelen din registrert. Avskrivningen blir postert på den siste dagen i hver måned, frem til eiendelens verdi er 0,00.

Forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

I Regnskapssystemet hjelper deg med den regnskapsmessige avskrivningen, som er avskrivingen slik den skal være i regnskapet. Du må også huske å rapportere inn den skattemessige avskrivningen i Altinn, som er en prosentavskrivning og forskjellig fra den regnskapsmessige avskrivningen. Regnskapssystemet regner ikke ut den skattemessige avskrivningen. Ta derfor kontakt med regnskapsfører om du trenger hjelp med denne!