Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Bank

Feilregistrert privat bankkonto i regnskapet (ENK)


Når man starter opp et enkeltpersonforetak, er det fort gjort å registrere den private bankkontoen i regnskapet sitt. Dette er lov å gjøre - men vil gjøre regnskapsføringen tungvinn og komplisert for deg.

Første tips når du starter et enkeltpersonforetak - skaff deg en bedriftskonto, og hold alle inntekter og utgifter knyttet til foretaket på den bankkontoen!

Det skjer at man ikke får med seg dette og registrerer den private bankkontoen i regnskapet. Denne hjelpeartikkelen er ment for å hjelpe deg med å rydde opp i dette på best mulig måte. Merk at denne vil passe best for deg som kun har en eller få posteringer å rydde opp i. Ved større antall er det anbefalt å snakke med en regnskapsfører.

Denne hjelpeartikkelen gjelder kun for enkeltpersonforetak.

Sendt faktura og fått innbetalt på privatkontoen

Hvis du har sendt en faktura eller to, og fått betalt pengene inn på den private bankkontoen, kan du rette opp i dette på følgende måte.

Først, slett betalingene på kundefakturaene:

 1. Gå til Salg > Faktura> klikk på redigeringspennen ved siden av fakturaen det gjelder
 2. Klikk på Fjern betaling

Etter at betalingene er fjernet, registrer betalingene som manuelle bilag. Du kan legge alle betalingene i ett bilag, eller opprette ett bilag per betaling.

 1. Gå til Regnskap > Manuelt bilag
 2. Legg inn en god beskrivelse (f.eks. betaling av kundefaktura 1000)
 3. Velg datoen pengene kom inn på kontoen
 4. Legg inn beløpet på begge sider (kredit og debet)
 5. På debet (+) siden, velg konto 1500:kunden som står på fakturaen
 6. På kredit (-) siden, velg konto 2062 Innskudd kontanter
 7. Klikk Opprett bilag når ferdig

Du har nå sikkert lagt merke til at fakturaene du sendte står som ikke oppgjort. Dette kan vi fikse ved å koble betalingsposteringen (det manuelle bilaget) mot kundefakturaen:

 1. Gå til Salg > Kunder > klikk på (…)-knappen ved siden av kunden det gjelder
 2. Klikk på betalingsoversikt
 3. Huk av ved siden av de to posteringene slik at de går i 0,00 og koble dem sammen. Les mer om lukking av poster her.
 4. Når de er lukket mot hverandre, vil du se at kundefakturaen blir oppgjort og koblet mot det manuelle bilaget.

Hvis du har brukt privatkontoen til å sende kundefakturaene, vil du ikke kunne fjerne bankkontoen i regnskapssystemet. Det du kan gjøre er å legge inn en sluttdato på bankkontoen, som er etter en dato etter den fakturadatoen du brukte på den sist sendte fakturaen.