Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Føre tap på kundefordringer


Dersom du ikke mottar betaling på en kundefaktura skal du slippe å betale skatt og mva. For å føre tap på en faktura må du kunne dokumentere at det ikke er mulig å få inn pengene, altså at kunden har manglende betalingsevne.

Merk at dette ikke er det samme som en kreditnota!

Et av disse kravene må være oppfylt for at du skal kunne føre en faktura som tapt:

  • Det har gått minst 6 måneder siden forfall og det er sendt minst 3 purringer
  • Inkasso har ikke vært vellykket
  • Kunden er slått konkurs og boet har ikke midler til å betale
  • Fakturaen er å anse som tapt etter en samlet vurdering

Hvordan føre tap på faktura

Gå til Regnskap > Manuelt bilag

Legg til en god beskrivelse

Datoen skal være satt til den dagen du fører fakturaen som tapt (ikke fakturadato)

Eksempel:

Etter at du har opprettet bilaget kan du lukke postene i betalingsoversikten. Dette gjør du ved å gå til “Salg” > “Kunder” > klikk på (…)-knappen. Her kan du koble tapet mot kundefakturaen. Fakturaen vil deretter stå som oppgjort i fakturaoversikten.