Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Regnskap

Frister for årsoppgjøret 2020


I denne artikkelen finner de viktigste fristene du må forholde deg til for innlevering av årsoppgjøret 2020. Denne listen er hovedsakelig rettet mot aksjeselskap.

Du finner en mer en utdypende liste over relevante frister som må overholdes hos Skatteetaten her.

Skal du levere årsregnskap? Les mer om dette hos Brønnøysundregistrene her.

Viktige frister

Januar 2021

31.01.2021: Innlevering av aksjonærregisteroppgave

Februar 2021

15.02.2021: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

April 2021

15.04.2021: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin

Mai 2021

31.05.2021: Innlevering av skattemelding og næringsrapport 31.05.2021: Betaling av tilleggsforskudd, hvis det er nødvending

JUNI 2021

30.06.2021: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

JULI 2021

31.07.2021: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Hvilke krav som stilles til årsregnskapet avhenger av størrelsen på selskapet ditt og selskapsformen. Sjekk hvilke regler som gjelder for deg og ditt selskap med en regnskapsfører hvis du er usikker.

Kilder: Skatteetaten og Brønnøysundregistrene