Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Mva

Gjenåpning av mva-perioder og tilleggsmelding for mva


Når vi leverer mva-meldingen til Altinn så lukker vi mva-perioden i regnskapet vårt. Å lukke en mva-periode betyr at vi ikke lenger får lov til å føre noe som kan påvirke merverdiavgiften som vi har innrapportert til Altinn og Skatteetaten for denne perioden.

Hvis du glemt å føre noe i en periode hvor du allerede har sendt inn mva-meldingen, kan du gjenåpne perioden. Husk at avhengig av når du gjenåpner den, så kan det være du må sende inn en tilleggsmelding til Altinn.

Hvordan du gjenåpner en mva-periode

Det finnes to forskjellige måter å gjenåpne en mva-periode. Det er fordi det er forskjell på om du har sendt inn mva-meldingen til Altinn eller ikke.

Mva-melding ikke enda sendt til Altinn

Hvis mva-meldingen ikke er enda sendt inn til Altinn kan du fritt legge til eller fjerne kjøp og salg med mva i perioden.

Mva-melding sendt til Altinn

Hvis mva-meldingen er sendt inn til Altinn, så kan du gjenåpne perioden - men da må du huske å innrapportere endringene du foretar deg!

  1. Gå til “Mva”
  2. Finn mva-rapporten du vil gjenåpne
  3. Klikk på “Gjenåpne” i kolonnen ytterst til høyre

Ved gjenåpning lager systemet en ny rapport for perioden. Denne rapporten kalles en tilleggsmelding. Etter at du har gjort endringene du trengte å gjøre (f.eks. registrere en leverandørfaktura som du hadde glemt) og er ferdig med perioden, må tilleggsmeldingen sendes til Altinn. Dette er for å rapportere inn endringene som er gjort til skattemyndighetene.

Du trenger ikke å sende inn tilleggsmeldinger som er helt tomme - siden det da ikke er noen endringer å rapportere inn til Skatteetaten. Det er kun tilleggsmeldinger som inneholder endringer i hvor mye selskapet skylder eller har tilgode som skal sendes inn.