Hjelp og kundeservice
Salg

Kundefaktura på engelsk


Du kan sende tilbud og kundefakturaer på engelsk til dine kunder!

  1. Gå til “Innstillinger”
  2. Klikk på “Selskap”
  3. Velg mellom engelsk og norsk i “Språk for kundekommunikasjon”

Det språket du velger, vil være standarden for alle kundefakturaer, tilbud og betalingspåminnelser du sender frem til du eventuelt endrer det igjen.