Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Salg

Kunden har innbetalt for mye på en faktura


Har kunden betalt for mye til deg da de betalte fakturaen? Ler mer om hvordan du fører dette i regnskapet ditt her.

Eksempel: Du sender en faktura til kunden din på totalt kr 100,-, men de skriver feil når de betaler den og du får inn kr 1000,- på bankkontoen din! Hva gjør du da?
  1. Gå til kundefakturaen som ble feilbetalt
  2. Klikk på “Registrer betaling”
  3. Klikk på “Betalt beløpet delvis” slik at du får redigert beløpet som er innbetalt
  4. Legg inn beløpet kunden betalte til deg og velg datoen pengene kom inn på kontoen din
  5. Klikk “Registrer betaling”

Du kan så betale tilbake beløpet som ble for mye innbetalt. I eksempelet vårt vil dette bli kr 900,- vi tilbakebetaler til kunden.

  1. Overfør 900,- fra bankkontoen din til kunden
  2. Gå til kundefakturaen
  3. Klikk “Registrer en ny innbetaling”
  4. Nå vil vi automatisk registrere at siden denne kundefakturaen er overbetalt med 900,-, så er det 900,- du vil betale tilbake til kunden. Husk at du legger inn datoen pengene ble trukket fra bankkontoen din her.
  5. Klikk “Registrer betaling”

Det er viktig å passe på at alle transaksjoner, også disse som tilbakebetales til kunden, blir registrert med riktige datoer og beløp i regnskapet. Hvis du ikke gjør det, vil du få problemer når du avstemmer bankkontoen.