Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Leverandører


Leverandørlisten viser alle privatpersoner og selskap du har registrert som leverandører. Her kan du se hvor mye du har kjøpt fra hver av dem og hvor mye du eventuelt skylder en leverandør (Ubetalt beløp).

Du finner listen over dine leverandører i hovedmenyen under Utgift > Leverandører. På høyresiden så kan du klikke på redigeringspennen for å se ytterligere detaljer og redigere en leverandør.

Klikk på søppelbøtteikonet om du skulle ønske å slette en leverandør. Hvis du har registrert et bilag på en leverandør vil det ikke være mulig å slette dem, men du kan sette dem som inaktive. Finn leverandøren det gjelder og klikk på redigeringspennen. Fjern avhukingen ved siden av “Aktiv” og klikk lagre. Da vil leverandøren skjules fra leverandøroversikten.

Legg til en ny leverandør

Du kan legge til en ny leverandør ved å klikke på “Ny leverandør” øverst til høyre i leverandørlisten. Det kan også gjøres “underveis” når du holder på med å registrere et kjøp.

Velg først om leverandøren er en privatperson eller bedrift. Hvis det er en privatperson kan du enten skrive inn navn eller telefonnummer for å søke opp personen i 1881. Velger du selskap, kan du skrive inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for å søke i foretaksregisteret.

Fyll deretter inn e-post, telefonnummer, postadresse og virksomhetsadresse før du klikker på “Opprett leverandør”.

Import og eksport

Du kan både importere og eksportere dine leverandører.

Klikk på “Importer leverandører” for å legge inn dine leverandører. Last ned eksempelfilen slik at du kan se hvordan importfilen skal se ut og legg inn dine leverandører her. Deretter klikk på “Velg fil” og last opp før du klikker på “Importer”.

Klikk på “Eksporter data” for å laste ned en Excel-fil med alle dine leverandører. Du mottar eksportfilen på e-post innen kort tid.

Betalingsoversikt

Vil du se betalingsoversikten på en enkelt leverandør, kan du gjøre dette ved å gå til “Utgift” > “Leverandører” > klikk på de tre prikkene ved siden av en av leverandørene dine og velg betalingsoversikt. Her kan du se åpne og lukkede poster, og lukke en eller flere fakturaer og betalinger mot hverandre.