Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Mva

Levere mva-melding til Altinn


I denne artikkelen vil vi gå gjennom de to ulike måtene du kan levere en mva-melding til Altinn.

 • Innsending av mva-meldingen fra regnskapssystemet til Altinn (ID-porten) - enkelt og anbefalt!
 • Innsending av mva-meldingen manuelt i Altinn (Manuelt)

Jeg vil sende mva-meldingen fra regnskapssystemet til Altinn (ID-porten/BankID)

 1. Gå til “Mva” i hovedmenyen og gå inn på mva-meldingen du vil sende til Altinn
 2. Se over - har du husket å registrere alle inntekter og utgifter for perioden?
 3. Klikk på “Send inn via ID-porten”
 4. Nå kommer du til ID-portens portal. Velg hvilken elektronisk ID (f.eks. BankID) du vil bruke og følg ID-portens veiledning. Når du er ferdig med å identifisere deg i ID-porten vil du automatisk bli sendt tilbake til regnskapssystemet.

Nå er den sendt! Etter kort tid vil du kunne se og laste ned en tilbakemelding fra Skatteetaten på mva-meldingen. I denne tilbakemeldingen ser du hvor mye du skylder eller har tilgode. Er du skyldig mva, vil du få oppgitt betalingsinformasjon i denne filen.

Jeg vil fylle ut mva-meldingen manuelt i Altinn (Manuelt)

 1. Gå til “Mva” i hovedmenyen og gå inn på mva-meldingen du vil sende til Altinn.
 2. Se over - har du husket å registrere alle inntekter og utgifter for perioden?
 3. Klikk på de tre prikkene “…” og velg “Har blitt sendt inn manuelt”.

 1. Gå til Skatteetaten, logg inn og gå til innboksen din
 2. Finn mva-meldingen for perioden du vil sende inn for og gå inn på den
 3. Kopier tallene som er oppført på postene i mva-meldingen i regnskapssystemet til skjemaet i Altinn - vår side speiler oppsettet som Altinn har på dette.
 4. Fyll ut eventuelle andre detaljer, se over og husk å signere mva-meldingen så den sendes til Skatteetaten!