Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Integrasjoner

Liste over API-funksjonalitet


APIet støtter følgende områder:

Regnskap

  • Regnskapskonto - Les
  • Saldobalanse - Les
  • Hovedboken - Les

Salg, kunder og fakturering

  • Kundefakturaer - Les, skriv og send
  • Tilbud - Les, skriv og send
  • Kunder - Les
  • Produkter - Les og skriv

Utgifter og leverandører

  • Leverandørfakturaer - Les

Bank

  • Bankkonto - Les

Mer kommer! 😃

For full dokumentasjon, benytt den innebygde dokumentasjonsserveren i GraphQL.