Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Mva

Mva-innstillinger


Du kan endre på mva-innstillingene hvis selskapet ditt er mva-registrert. Vi har som standard aktivert de mest brukte mva-satsene.

  1. Gå til “Innstillinger” > “Mva”
  2. Velg om du ønsker å redigere mva-innstillingene for dine kjøp eller dine fakturaer