Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Slett en eiendel


Har du ført en eiendel i regnskapet ved en feil? Her finner du en veiledning på hvordan du sletter eiendelen.

Slett en eiendel

  1. Gå til “Utgift” > “Eiendeler”
  2. Finn eiendelen du vil slette og klikk på “Rediger”
  3. Klikk på “Slett”

Eiendelen har avskrivninger registrert

Hvis eiendelen inneholder registrerte avskrivninger vil ikke disse slettes helt. Det som vil skje da er at avskrivningsposteringene bli reversert og dermed nullet ut i regnskapet.