Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Slett en regning (hvor betalingene ikke kan slettes)


Denne hjelpeartikkelen er relevant for deg som har bankintegrasjon og sender betalinger fra regnskapssystemet til nettbanken.

Har du utført en betaling på en regning, men har ført regningen feil og må slette regningen? Vanligvis vil du kunne fjerne alle betalinger fra en regning og så slette regningen. Men hvis du har sendt betalinger til nettbank og de har gått gjennom, er det ikke lov å slette betalingene. Da vil du heller ikke kunne slette regningen som vanlig.

I denne artikkelen går vi gjennom en måte du kan løse dette på. Merk at vi ikke direkte kan slette regningen, men vi kan nulle den ut i regnskapet ved å opprette reverserte posteringer.

Viktig! Det er kun i spesielt sære tilfeller at man skal følge denne veiledningen.

Hvordan nulle ut regningen

 1. Gå til Regnskap > Manuelt bilag
 2. Legg inn en beskrivelse
Tips! Gjør det tydelig i beskrivelsen at dette er f.eks. reversing av leverandørfaktura 1234. Da blir det lett å skjønne hva som har skjedd senere.
 1. Velg dato. Viktig at du legger inn samme dato som det som står på leverandørfakturaen.
 2. Legg inn beløpet (inklusive mva).
 3. På debet siden, velg 2400:leverandør
 4. På kredit siden, velg kostandskontoen som er valgt på leverandørfakturaen
 5. Klikk Opprett bilag

Hvordan nulle ut regningen inkludert betalingen

Hvis du også trenger å nulle ut betalingsposteringen i regnskapet, kan du legge inn en reversert postering i det manuelle bilaget.

 1. Gå til det manuelle bilaget som nuller ut regningen
 2. Klikk på Rediger journal
 3. Klikk på Legg til ny dato og velg datoen betalingsposteringen som skal nulles ut har
 4. Legg inn beløpet
 5. På debet siden, velg 1920:bankkontoen
 6. På kredit siden, velg 2400:leverandør
 7. Klikk på Oppdater journal

Lukk alt i betalingsoversikten

Du kan også lukke alt dette mot hverandre i betalingsoversikten. Les mer om hvordan du lukker posteringene mot hverandre her