Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Kjøp

Slett (reverser) et kjøp


Kjøp (utgifter/regninger) som du har registrert feil kan enkelt “slettes”! Vi får ikke lov til å slette det helt, men vi kan reversere det.

Det betyr at kjøpet forsvinner fra oversikten, men bilaget forblir som et null-bilag. Etter at et kjøp er bokført, har vi ikke lenger mulighet til å slette det fra regnskapssystemet siden du må ha en sammenhengende nummerserie i bilagene dine. Vi oppretter i stedet en postering på bilaget med omvendt beløp som nuller ut det gale kjøpet. Bilaget er et bevis på at den originale fakturaen er opphevet.

  1. Gå til “Utgift” > “Regninger”
  2. Finn kjøpet du vil slette og klikk på redigeringspennen
  3. Bla helt ned og klikk på “Slett leverandørfaktura”
  4. Som standard så vil vi sette “slettedato” (reverseringsdatoen) til samme dato som fakturadato.
  5. Bekreft med å klikke “Slett leverandørfakturaen”
Kjøp som har en betaling registrert på seg kan ikke slettes. Da må du slette betalingen før du sletter kjøpet.