Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Generelt

Årsregnskap


Årsregnskap er siste steg i årsavslutningen

I denne hjelpeartikkelen kan du lese mer om hvordan du gjør ferdig og leverer årsregnskapet.

Dette er siste steget i årsavslutningen, etter at du har lukket regnskapsåret og levert næringsoppgave og skattemelding.

Slik gjør du

Du følger vår veileder til å lage ferdig årsregnskapet.

Årsregnskapet settes sammen av

  • din balanse
  • din resultatrapport
  • tilleggsopplysninger (noter)

Når du er helt ferdig med dokumentet, kan du sende det til signering og levere det til Altinn.