Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Generelt

Utsette frist for skattemelding


Fristen for å sende inn skattemelding for ENK og AS er 31.05.

Du kan søke om utsatt frist for skattemelding her:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/soknad-om-utsatt-frist-for-levering-av-skattemelding-for-formues–og-inntektsskatt—naringsdrivende-2016/

Dersom du vil søke på utsatt frist så må du sende inn søknaden senest 31.05.